top of page

AKADEMI

EVNEN TIL Å FORMIDLE ET ØNSKET BUDSKAP

Talerskolen.no AKADEMI er en vei å gå for deg som ønsker å trene deg mer systematisk over tid. Her er det tydeligere inndelinger, flere moduler samt mulighet til å sertifisere seg.

Dette studiet er det mulig å ta delvis online og delvis i  Tønsberg eller ute hos din bedrift. 

Vi utvikler stadig nye moduler, men noen av de som er tilgjengelig nå er:

Ta kontakt for mer informasjon.

 •  Møteledelse

 •  Kursledelse

 •  Finn din historie

 •  Dialogbasert formidling

 •  Digitale hjelpemidler 

 •  Digital formidlingskompetanse

 •  Finn din fortellerstemme

 •  Kjenn ditt publikum

 •  Taleskriving

 •  Toastmaster

 •  Konfransier 

 •  Rollen

 •  Få kontroll på nervøsiteten

 •  Stemmebruk

 •  Pust

 •  Bevisstgjøring kropsspråk

 •  Digitale hjelpemidler 

 •  Tilpasning av/til rommet

 •  Relasjonskompetanse

 •  Tilbakemeldingskultur 

 •  Presentasjoner i møterommet

 •  Retorikk

 •  Fortellerteknikk

 •  Dramaturgi

bottom of page