top of page

PRESENTASJONSTEKNIKK

EVNEN TIL Å FORMIDLE ET ØNSKET BUDSKAP

Det viktigste er ikke det som sies, men det som oppfattes. For i størst mulig grad  å sikre at budskapet ditt når frem kan både trening på den fysiske fremførelsen og bevisstgjøring av egne signaler være hensiktsmessig.

Vi ser ikke etter alle feilene du gjør eller søker det perfekte, for det perfekte er i den sammenhengen kjedelig og glatt. Vi ser derimot etter det som forsterker budskapet og det som svekker eller hindrer det. Og så tar vi  det utgangspunktet med oss for å finne ut hva som fungerer best for deg.

Presentasjonsteknikk går på alt det vi ser, hører, føler og opplever fra podiet.

For noen er nervøsitet det største hinderet, mens andre kan være avhengige av den ekstra spenningen for å levere.

                         

:

bottom of page