top of page

Opplæring eller nedlæring?

Oppdatert: 10. nov. 2019Har du tenkt på hvilken læringseffekt treneren på idrettslaget har på barna dine? Gitarlæreren? Teaterinstuktøren? Eller hva med læringseffekten du som IT-pedagog har på de du kurser? Eller HMS-instruktøren? Det har vi – og vi vil gjøre noe med det.


Opplæringen har flere faser, planlegging og forberedelse må selvsagt ligge til grunn, men hvordan du faktisk formidler direkte i møte med de som skal lære kan avgjørende.

Kunsten å lære bort handler ikke om selv å bli husket, men om at det du lærer bort blir husket - og forstått.


Premisser som kan påvirkes

For at læring skal skje må noen forutsetninger være til stede hos den som skal lære, noen av disse premissene er påvirkbare mens andre ikke er det. Forskning viser f eks at vi frem til fylte 7 år lærer vesentlig lettere enn senere i livet, det kan vi ikke gjøre noe med. Forutsetningene for å lære er vesentlig dårligere når vi f eks er engstelige, sinte, redde, såret, stresset eller tilsvarende - det kan vi som lærere gjøre en del med. Hvordan læreren legger fram kunnskapen påvirker vår mulighet til å forstå. Hvordan læreren møter hver og en av oss påvirker læringen. Og hvordan dialogen mellom oss foregår påvirker i aller høyeste grad. Til og med hvordan lokalet er påvirker.

En hel rekke faktorer er med på å påvirke.

Det er noen enkle kompetanseområder og noen bevisstgjøringsområder som kan hjelpe både deg og alle disse til å bli litt bedre på å nå fram med opplæringen og i litt større grad å sikre læringsmiljøet.

Det dreier seg mye om bevisstgjøring, men selvsagt også om hensiktsmessig trening.


APFK©

Vi i Talerskolen.no har tatt dette på alvor og laget et program vi kaller akselerert pedagogigsk formidlingskompetanse. APFK©. Der tar vi tak i den praktiske biten av opplæringssituasjonen og gjør deg bedre rustet til å bli bedre hørt, husket og forstått samt setter deg i stand til selv bedre å forstå, se og å tilpasse budskapet.

Programmet gir deg verktøy, kompetanse og trening og inneholder bla elementer som relasjonskompetanse, tilbakemeldingskultur, presentasjonsteknikk og ikke minst basiskunnskap om hva som skal til for at hjernen skal bli mottakelig for læring.

Vi tilbyr:

APFK-klasserom© for deg som holder kurs eller underviser.

APFK-idrett© for deg som er trener eller instruktør innen ulike idrettsgrener.

APFK-kultur© for deg som er instruktør, dirigent, regissør eller liknende innen kultur.

APFK© gir ingen utdanningspoeng og er ikke et alternativ til pedagogisk utdannelse, men er et tilbud til deg som vil bli litt bedre og litt mer bevisst selve formidlingssituasjonen i opplæringen.

Les mer på Talerskolen.no eller kontakt oss direkte.

Comentarios


bottom of page