top of page

Å trene på å holde presentasjoner

Oppdatert: 25. jun. 2019«Ungdom i dag er mye bedre på å holde presentasjoner for de gjør det hele tiden i skolen!». Ja, øver man ofte på en ting blir man tryggere, men øver du uten hensiktsmessig struktur eller tilbakemelding blir det som å øve mange ganger på den samme feilen – du blir bare bedre på feilen.


Verktøy

I mitt daglige arbeid med mennesker som skal bli bedre på å holde presentasjoner har jeg lært at det finnes ytterst få absolutte sannheter i dette feltet, at to mennesker ikke er like, at det som fungerer godt for den ene kan være helt feil for den andre, at noen tåler ros andre ikke, at noen bare ser etter feil. Egentlig bare erfaringer jeg har hørt tidligere, men kanskje ikke tenkt så nøye over.

Men det som kanskje er den viktigste læringen er at det for de aller fleste er hensiktsmessig å jobbe med en struktur og et verktøy. En struktur som hjelper deg å identifisere både kanalstøy og kanalforsterkere. Hva hemmer budskapet og hva fremmer det?

På lik linje med musikere, idrettsfolk og andre som jobber mot et definert mål bør vi se på detaljene som utgjør helheten – og jobbe deretter. 


Når kursdeltakerne mine presenteres for et slikt verktøy er den første tanken ofte: «Er det så mye vi må tenke på?» Nei, det er det ikke. Selv om du har en full verktøykasse tar du ikke fram alle verktøyene når du bare skal justere en skrue, men det er fint å ha de andre verktøyene dersom andre behov skulle melde seg.

Så er vel kanskje også kunsten for oss som trener andre å se hvilket verktøysett vi skal gi til den enkelte. Det helt elementære, full pakke eller et sted midt mellom.


Fokus

Ett av mantraene vi jobber etter er De tre f’er – 1. Forbered deg. 2. Forbered deg. Og 3. Forbered deg.

Det er et fint og til dels selvfølgelig mantra, men kan av og til stå litt i veien for seg selv. Spesielt dersom du fokuserer for mye på delene og ikke på helheten – eller kanskje også i motsatt fall. Jobber du for ensidig med tanke på hva du vil uttrykke og for lite med hva publikum faktisk trenger å høre for å oppfatte deg rett bommer du lett. Og tenker du for mye på publikum og for lite på hvem du og ditt budskap virkelig er mister du både deg selv og publikum.

Målet bør derfor være å finne gode verktøy eller strukturer som gjør forberedelsene dine gode, hensiktsmessige og enkle å forholde seg til.

Jobber du med andre dreier det seg mye om pedagogikk og relasjonskompetanse, men jobber du med deg selv er det selvsagt selvinnsikt som gjelder. 


Tilpass

Utfordringen er å finne strukturer eller verktøy som passer for akkurat deg. Mennesker er ulike og har ulik tilnærming til egen utvikling – det er det også hensiktsmessig å tenke når vi skal velge verktøy. 

Min tilnærming er i utgangspunktet å identifisere styrker og svakheter i presentasjonen ved å kunne gå helt inn i de små detaljene, men også å se den store helheten. Det fungerer for de fleste, men ikke for alle. Dersom jeg i min pedagogiske iver går inn for dypt i detaljene til mennesker som tross motivasjon for arbeidet ikke verdsetter eller har forståelse for en detaljert tilnærming når jeg ikke fram. Da må jeg endre tilnærming og verktøy, men ikke nødvendigvis struktur.


Tren med måte

Når vi har funnet et verktøy som fungerer for oss og vi har klart å identifisere hva vi skal jobbe med er det greit å trene, men tren med måte og tren hensiktsmessig. Har du f eks funnet ut at du sier «eh...» veldig ofte og ønsker å kutte det ut, kan for mye fokus på akkurat det området gjøre vondt verre. Skal du kutte ut noe kan det være bedre å fokusere på hva du skal sette inn i stedet. 

Læring eller regi

Et annet viktig element er om du generelt skal bli bedre til å holde presentasjoner eller om du bare skal bli god på en spesifikk presentasjon. 

Når jeg blir leid inn for å jobbe mot noe konkret spør jeg alltid om de vil lære eller bare gjøre denne presentasjonen godt – og er tilfellet det siste trenger de kun å få ferdig regi – beskjed om hvordan de kan gjøre det akkurat der og da. Da er motivasjonen og kanskje behovet for læring ikke til stede.


Tilstedeværelse

Du må gjerne trene i det vide og det brede før du skal holde presentasjonen, men når du først står på scenen og faktisk skal presentere må alt være på plass. Tenker du da på alt du har jobbet med kan du være sikker på at det blir vanskelig å levere.

Da må du glemme verktøy, øvelser, styrker og ev svakheter og bare være der du er når du er der.

Nå er det tilstedeværelse som gjelder.

Lykke til!Comments


bottom of page