top of page

APFK KULTUR©

AKSELERERT PEDAGOGISK FORMIDLINGSKOMPETANSE

APFK KULTUR© er et tilbud rettet mot instruktører innen kulturlivet som musikk, dans, teater og tilsvarende.

Denne pakken belyser aspektet ved undervisningen som går på instruktørens evne til å skape det gode læringsmiljøet, formidle sitt budskap på en så hensiktsmessig måte som mulig, og å se eleven som den den er.

Noe av tematikken er relasjonskompetanse, tilbakemeldingskultur, formidlingsevne, skikk og bruk i undervisning, forståelse av lokalets påvirkning av læringssituasjonen med mer.

 

Ta kontakt for å høre mer.  

bottom of page