top of page

Prøvesalen.no

AdobeStock_298228144.jpeg

Prøvesalen.no er et tilbud til alle som ønsker å prøve ut foredraget sitt foran et ekte publikum. Det blir arrangert til oppsatte tider på ulike lokasjoner og er gratis både for  foredragsholdere og publikum.

 

Hvert foredrag har en maksimumsvarighet på 20 minutter. I etterkant av hvert foredrag blir det gitt tilbakemeldinger både fra publikum og fra en profesjonell scenetrener.

Det er begrenset med plasser både for foredragsholdere og publikum så  vi ber dere være raske med påmeldingen når eventene blir lagt ut. 

Varigheten av eventene er ca to timer inkludert pause. 

AdobeStock_298228144.jpeg

Tid og sted ikke satt opp

Prøvesalen.no

Tirsdag 14/1 2022

bottom of page