top of page
0-3.jpeg

Tønsberg 31. oktober

Presentasjonsteknikk med videofilming

Bli tryggere, tydeligere og mer interessant når du holder presentasjoner.

 

Vi ser på helt konkrete elementer i formidlingen din og jobber med verktøy som setter deg bedre istand til både analysere egen og andres presentasjoner samt til å forberede deg på hensiktsmessig måte. Passer for både profesjonelle og amatører.

Bilde_André_liggende-kopi.jpg

Kursholder

Carl André Christensen

Person Kontroll av data

Kommer snart

Effektiv med lave skuldre

- digital selvledelse

Inspirerende og morsom IT-opplæring

Her lærer du blant annet å:

 

- skape et enkelt system for oppgavestyring og arbeidsflyt

- bruke gode teknikker for søk og gjenfinning på mobil, nett og PC.

- utvide din hukommelse med digitale notater

- holde styr på varsler og oppdateringer på mobil, nettbrett og PC.

- håndtere flere kommunikasjonskanaler uten stress

- utnytte taleassistener som Siri og Google Assistant

- få teknologien til å jobbe mer og bedre for deg.

 

Kommer
image.png

Kursholder

Fred-Ragnar Skau-Nilsen

APFK tavle.png

Kommer snart

Lær å lære 

 - akselerert opplæring

Når du er i en undervisningssituasjon hjelper det lite å ha enormt med kunnskap dersom du ikke vet hvordan du skal gjøre den tilgjengelig for dem du underviser. Det viktigste er ikke det som blir sagt, men  det som blir oppfattet.

 

Apfk er en rask vei til enkel pedagogisk forståelse og praktisk grunnutrustning. Den gir ingen studiepoeng, men en praktisk kompetanse som øker bevisstheten rundt egen pedagogisk  formidling og studentens/elevens/deltakers mottak. Noe som kan gjøre formidlingen bedre og sikrere

Kommer
Bilde_André_liggende-kopi.jpg

Kursholder

Carl André Christensen

bottom of page